V Bezpečnostní laboratoři

Vyšší úroveň hygieny díky eliminaci okolních vlivů

Sterilizační komora je ohřívaná zvenčí. Tato skutečnost zajišťuje možnost jednoduché výměny topného tělesa, vysokou provozní bezpečnost a snadnou údržbu.

Výhody

Umyvadlo
 
Schema

Sterilizace v uzavřeném systému

Odpadní voda se sterilizuje společně s odpadním vzduchem v uzavřeném systému. Při tomto procesu má zásadní důležitost dobré promíchání vzduchového polštáře, který se nachází nad sterilizovanou vodou. Promíchání zajišťuje radiální ventilátor, který je nainstalován na vnitřní straně komory. Velice efektivní cirkulace páry/vzduchu zabezpečuje zároveň promíchání mycí vody a rovnoměrnou distribuci teploty ve sterilizátoru. Proces je regulován podle teploty ve sterilizované vodě. Tlak a teplota se sledují na nejchladnějším místě v procesu (přímo před ventilem). Tím je zajištěna bezpečnost procesu.

 


UNIPRO - ALPHA C.S., spol s r.o. · Areál Výstaviště č.p. 67 · Praha 7 - Holešovice
Tel.: 283 852 301 · Fax: 283 853 177
E–mail: info@ucs.cz

©2005 UNIPRO ALPHA PRAHA

©webdesign by S-Factory