Astro Protect® - nová generace ochranných obleků proti kontaminaci

Rychlá a spolehlivá ochrana

Ochranné obleky Astro Protect® -C/F se jmenovitým ochranným faktorem třídy IL3 s integrovaným respirátorem, zařízení třídy TH3
Ochranné obleky Astro Protect® -C a -F
pic10
 
pic11
 
pic12
 
pic13
 
pic14
Ochranné oděvy proti kontaminaci Astro Protect®-C/F s ventilací a ventilátorovým filtračním systémem poskytují ochranu před biologickými a chemickými látkami a před radioaktivní kontaminací z pevných částeček.
Speciální systém Flowstream zajišťuje, že čerstvý vzduch primárně proudí do obličejové oblasti a v celém ochranném obleku je dosaženo lehkého přetlaku. Přetlak brání proudění znečištěného vzduchu nebo částeček dovnitř.
Velmi často je potřeba okamžité nasazení ochranných prostředků - díky svému soběstačnému systému se Astro Protect®-C/F velice snadno a rychle obléká. Nesprávné kombinace a chybné úkony jsou v podstatě vyloučeny. Díky tomu je zajištěná spolehlivá ochrana. Personál lze v používání ochranného obleku snadno a rychle proškolit - tím odpadají drahé školicí kurzy.
V obleku Astro Protect®-C/F nedochází k zvýšení dýchacího odporu, a proto nejsou potřeba předběžná lékařská vyšetření. Na dobu nošení obleku není žádné omezení. Samolepicí písmena mohou zajistit identifikaci v závažných případech.
Výhodný systém na jedno použití znamená, že lze plně vybavit velký počet lidí. Obleky Astro Protect®-C/F zabírají výrazně méně skladovacího prostoru než běžné univerzální systémy. Navíc je jejich dekontaminace a likvidace po použití snadná - odpadá čištění a údržba.
Ochranný oděv proti kontaminaci Astro Protect®-C/F získal prověření jako osobní ochranný prostředek (PPE) v souladu s Evropskou směrnicí 89/686/EWG a je označen symbolem CE na důkaz vyhovění požadavkům této směrnice. Ochranný oblek byl úspěšně testován podle následujících norem:
  • EN 1073 : 1998 (ochrana proti kontaminaci)
  • PrEN 14605 : 2002 (chemická ochrana)
  • EN 12941 : 1998 (ochrana dýchání)
  • PrEN 14126 : 2001 (ochrana proti infekci)
Materiál Tychem® C/F
Chemická ochrana PrEN 1511 : 1997-08 symbol1
symbol2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
Typ 6
PrEN 1512 : 1997-08
PrEN ISO 13982-1 : 2000-11
PrEN 13034 : 1997-09
Ochrana proti infekciPrEN 14126 : 2001
Test obleku Astro Protect-® C/F
Chemická ochranasymbol1Typ 4
Typ 5
Typ 6
Ochrana proti kontaminacisymbol2Jmenovitý ochranný faktor, třída IL3
Ochrana proti infekciTyp 4 ET-BC
Ochrana dýcháníTH3
 
Oblast použití
oblek
doplnky
Obleky Astro Protect®-C/F jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu Tychem® C a F a jsou vhodné pro použití v chemickém průmyslu, v jaderných elektrárnách, při likvidaci odpadu, v civilní ochraně, při ochraně proti infekci a v armádě při ochraně proti jaderným, biologickým a chemických zbraním. Mezi další oblasti použití patří ochrana během policejního zkoumání technických zařízení, při záchranných operacích, atd.
Astro Protect vám nabízí
Oděvy Astro Protect®-C/F se musí používat v kombinaci se schváleným ventilátorovým filtračním systémem. Filtry poháněné bateriemi čistí kontaminovaný vzduch a poskytují uživateli trvalý přísun vzduchu. Výstražný systém uživatele upozorňuje na příliš nízké proudění vzduchu a poskytuje mu informace o zbývající době použití.
Prosím, objednávejte zvlášť.
Test: EN 12941   Úroveň ochrany: TH3
Obleky Astro Protect®-F nabízejí vyšší ochranu proti prostupování a pronikání.
 


UNIPRO - ALPHA C.S., spol s r.o. · Areál Výstaviště č.p. 67 · Praha 7 - Holešovice
Tel.: 283 852 301 · Fax: 283 853 177
E–mail: info@ucs.cz

©2005 UNIPRO ALPHA PRAHA

©webdesign by S-Factory